OPĆI UVJETI POSLOVANJA

O WEB MJESTU I PRIMJENI UVJETA

Na internet stranicama inch.hr nudimo mogućnost kupnje artikla koji su označeni s "Raspoloživo" ili “Na stanju” na stranici prikaza pojedinog proizvoda.

Korištenjem usluga ponuđenih na web mjestu inch.hr korisnik prihvaća ove uvjete. Sastavni dio ovih uvjeta čine odredbe o zaštiti podataka koje možete pronaći i pročitati na stranici Zaštita podataka. Uvjete je moguće u svakom trenutku pročitati na ovim stranicama, zadržavamo pravo izmjene bez prethodne najave.

Davatelj usluga i prodavatelj proizvoda i usluga u elektroničkoj trgovini na internet stranicama inch.hr je:
INCH d.o.o.
Kijevska 29
21000 Split
OIB: 84284822666, MBS: 060340061, Trgovački sud u Splitu

U daljnem tekstu INCH d.o.o. označava davatelja usluge, a inch.hr internet stranica odnosi se na web mjesto i internet trgovinu.
Za sve narudžbe i kupnje na inch.hr Webshopu vrijede isključivo ovdje navedeni kupoprodajni uvjeti.

OSNOVNI POJMOVI

Trgovac/Prodavatelj: trgovačko društvo INCH d.o.o., Kijevska 29, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 84284822666, MBS: 060340061, Trgovački sud u Splitu

Korisnik: osoba koja internetsku stranicu inch.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje artikla oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom aritklu

Kupac: svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda naručila artikl

Potrošač: svaka fizička osoba koja je kupac, kupuje proizvode odnosno koristi internetsku stranicu inch.hr izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

SKLAPANJE UGOVORA

Izlaganje robe u online trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu već samo neobvezujući online katalog. Prilikom kupovine artikla, šaljete obvezujuću narudžbu za artikle u košarici. Potvrda narudžbe izdaje se odmah po slanju narudžbe te ne predstavlja prihvat ugovora. Vašu narudžbu možemo prihvatiti slanjem prihvata narudžbe putem e-mail pošte ili slanjem robe u roku dva radna dana (ne uključujući subotu i nedjelju).

Sve proizvode označene kao „raspoloživo“ ili “na stanju” možete dodati u košaricu klikom na ikonicu košarice ili klikom na „Dodaj u košaricu“. Čim se odlučite za kupnju, klikom na gumb „Košarica“ započinjete postupak naručivanja putem jedne od dviju mogućih opcija:

  1. Kupnju možete izvršiti kao registrirani kupac tako da otvorite svoj račun kako bi Vaše sljedeće narudžbe bile jednostavnije. Da biste otvorili svoj račun, između ostalog morate navesti svoje ime, e-mail adresu i lozinku. S lozinkom se mora postupati povjerljivo i ne smije ju se ustupiti trećim stranama.
  2. Kupnju možete izvršiti i kao kupac-gost.

Pogodnosti vezane uz kupnju i dostavu možete ostvariti samo ako kupnju izvršite kao registrirani kupac.

Da biste zaključili narudžbu, kliknite na gumb „Kupi“. Na taj način podnosite obvezujuću ponudu za kupnju artikala u Vašoj košarici. Prije toga artikle možete pregledati i promijeniti u košarici. Od ovog trenutka nadalje nije moguće mijenjati narudžbu ili podatke. U slučaju da želite promijeniti narudžbu ili podatke, obratite se našoj službi za korisnike što je prije moguće.
Kupoprodajni ugovor se zaključuje u trenutku izdavanja računa.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupci potrošači imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora sklopljenog za artikle i usluge iz inch.hr webshopa kako slijedi.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, trebate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu prije isteka roka i to popunjenim obrascem poštom:
INCH d.o.o.
Kijevska 29
21000 Split

ili elektroničkom poštom na adresu: info@inch.hr

Za raskid ugovora obvezno je korištenje obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg možete preuzeti ovdje:
Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na IBAN naveden u obrascu za jednostrani raskid ugovora. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Artikle vratite tako da ju predate ili je dostavite u našu poslovnicu na adresi:
INCH d.o.o.
Sv. Liberana 55
21000 Split
Hrvatska

Molimo učinite to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Sami snosite troškove dostave za povrat robe.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno službi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
  • ako se radi o kupnji navedenoj u članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, a sukladno članku 79. točki 4. i točki 12. Zakona o zaštiti potrošača
ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i INCH d.o.o., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kada postoje materijalni nedostaci:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet prilikom prijelaza rizika na kupca (npr. dostave)
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
  • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji

Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

JAMSTVO

Sva prava kupaca po pitanju jamstva definirana su na posebnoj stranici “Jamstvo” koju možete pronaći na inch.hr

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Regulativom Europske unije od 15. veljače. 2016. sporove vezane uz kupnju putem web shopa diljem cijele EU biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

NAČINI PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22), imate pravo na prigovor kojim iznosite svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu.

Prigovor se može podnijeti na e-mail adresu: info@inch.hr

Sukladno čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22), odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Molimo da prije zaključivanje narudžbe odnosno prije kupnje, kao i prilikom posjeta i pregledavanja ove stranice pročitate Dokument o privatnosti i zaštiti podataka koji možete pronaći na www.inch.hr.

AUTORSKA PRAVA

Svi sadržaji i materijali na ovom web mjestu su vlasništvo INCH d.o.o. ili se koriste uz odobrenje njihovih izvornih vlasnika. Kopiranje u komercijalne svrhe nije dopušteno bez prethodnog pisanog odobrenja davatelja usluge.

DOPUNE I IZMJENE

Kako INCH d.o.o. konstantno mijenja ponudu, može doći do promjena ili ažuriranja i ovih uvjeta poslovanja bez prethodne najave. Stoga Vam preporučujemo redovnu provjeru ovih uvjeta i odredbi.

U slučaju pitanja molimo kontaktirajte nas na info@inch.hr

PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST

Na ugovorni odnos nastao kupnjom putem inch.hr primjenjuje se hrvatsko pravo i za sve sporove proizašle iz ugovornog odnosa nadležni su hrvatski sudovi, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i pravila o određivanju mjerodavnog prava. Jezik ugovora je hrvatski.

Trenutna verzija: Kolovoz 2022.