Akvaplaning

  • 13/09/2022
Podsjetnik zašto je po mokroj cesti uvijek preporučljivo smanjiti brzinu

Ovo je opasna pojava stvaranja vodenog sloja ispod gazne (kontaktne) površine gume, kad kotač gubi izravan dodir s podlogom te vozilo počinje nekontrolirano proklizavati, a vozač potpuno gubi kontrolu nad automobilom. U stručnoj se terminologiji naziva i ‘hydroplaning’, a kako najčešće nastaje na vodi, uglavnom se koristi naziv ‘aquaplaning’.

Tri su bitna faktora koja utječu na tu pojavu:
• nakupljanje vode na asfaltu, što je nepovoljno, a rješava se nagibom i odvodnjom (drenažom)
• uzdužni i poprečno ukošeni utori na gaznoj površini gume (šare), koje odvode vodu iz vala koji se formira ispred gume
• brzina, s kojom se kvadratno (!) povećavaju rizici nastanka aquaplaninga

Prilikom vožnje na asfaltu sa slojem vode pred gumom se formira val, koji stvara dinamički tlak u ‘lijevku’ između gume i asfalta, odnosno silu na prednjem (napadnom) dijelu gazne površine. Kad preraste vertikalno opterećenje kotača (dio ukupne težine i dinamičkog opterećenja koje otpada na taj kotač), sila koju stvara vodeni val podiže kotač, ispod njega se stvara najprije vodeni klin, a potom vodeni sloj te automobil počinje nekontrolirano ‘sanjkati’.
Smatra se da je 1,6 mm najmanja preporučljiva dubina gaznog sloja, koja jamči da do 80 km/h neće doći do aquaplaninga. Za sprječavanje te opasne pojave važno je koristiti gume s dubokim utorima na gaznoj površini te na kiši ne voziti prebrzo.

Preuzeto sa: http://autoportal.hr/clanak/akvaplaning-gubitak-dodira-s-podlogom-na-mokrom